Adviseurs

De adviseurs van de ontwikkeling zijn Ekwadraat en Copijn architecten. Ekwadraat is samen met Oosterhof Holman de initiatiefnemer van de ontwikkeling.

Ekwadraat is de adviseur op het gebied van duurzame energie op de Energiecampus Leeuwarden. Copijn is de landschapsarchitect van het Energiecampus ontwerp.

Directeur Douwe Faber vertelt de visie van Ekwadraat:

De liefde voor het landschap, het respect voor de kracht van de natuur en het groeiende besef dat we niet goed bezig zijn, vormen de basis van onze ambitie om het anders te doen. Dat het anders kan, dat energietransitie mogelijk is, dat verantwoordelijkheden weer komen te liggen waar ze thuishoren, daar werken wij graag aan mee. Ekwadraat brengt energie terug bij de mensen.

Op gebied van energietransitie en duurzame energieproducten willen we uitgroeien tot een toonaangevende organisatie. We willen ons meer te profileren bij grote multinationals in binnen- en buitenland. Young professionals staan voor de keuze of ze in het noorden blijven werken en bij welk bedrijf ze gaan werken. We willen deze jonge talenten aantrekken: techneuten, financials, economen, etc. Daarnaast willen we dat mensen zich bewust worden van (hun) energie(gebruik). Om die reden wil Ekwadraat haar kenniscentrum vestigen op de voormalige stortplaats. Op een plek waar innovatie in praktijk wordt gebracht, waar onderzoek gecombineerd wordt met pilotprojecten en waar verbindingen worden gelegd met Europese netwerken. Een plek waar men kan zien wat de mogelijkheden zijn, een plek waar het bruist en die (letterlijk) boven het maaiveld uitsteekt. Een plek waar burgers zich met plezier laten voorlichten, waar gerecreëerd wordt, waar (jong) talent graag wil werken. Een plek met allure, een locatie waar je geweest wilt zijn.

We zien in de Energiecampus de belangrijke verbinding van Leeuwarden met Dairy Campus en Wetsus. Op en aan de voet van de Schenkenschans komt een regelluwe zone waar nieuwe ontwikkelingen op praktijkschaal gedemonstreerd worden. Monitoring van nieuwe ontwikkelingen vindt plaats vanuit het kenniscentrum. We experimenteren met nieuwe technologieën (zoals urban windmolens) maar er is ook ruimte voor demonstratie van oude technologieën. Het kenniscentrum dient in 2018 als podium voor de culturele hoofdstad 2018, maar ook voor en na die tijd worden hier mooie duurzame kansen tentoongesteld. We bouwen niet alleen aan een nieuw kenniscentrum, maar aan een voorbeeld van duurzaamheid op en rond de Schans: een community rondom duurzame kennis, bedrijfsleven en experiment. Het lijkt ons fantastisch dat je mensen kunt laten proeven en voelen wat er gebeurt en wat de energietransitie al teweeg heeft gebracht in deze stad. De mienskip gedachte van de Culturele Hoofdstad, de verbinding van cultuur, maatschappij en bedrijfsleven brengen wij in praktijk.

Douwe Faber
Douwe Faberalgemeen directeur Ekwadraat