Gebiedsontwikkeling

1. CAMPUSSEN IN LEEUWARDEN

De Energiecampus is anders dan de huidige campussen in Leeuwarden. Bij de Kenniscampus, de Watercampus en de Dairy Campus ligt de focus op onderzoek en fundamentele kennis. Op dit private corporate Energiecampus ligt de focus op opschaling en commercialisatie van energietechnologie of innovaties.

LEES VERDER

2. LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Op de Schenkenschans wordt een plaats gecreëerd waar recreatie en groen geïntegreerd zijn met kennis, ontmoetingsruimten en experimenten. Hier zal goed te zien zijn hoe het Middelzee gebied over gaat in de stad en de Energiecampus.

LEES VERDER

3. CORPORATE CAMPUSTERREIN

Onder aan de bult van de Schenkenschans ligt het corporate campusterrein voor verdere vermarkting. Kavels waar praktijkschaal experimenten van innovaties, duurzame energieproductie en cleantech productie plaats vindt. Op dit gedeelte worden innovaties en kennis omgezet in productie voor vermarkting met commerciële doelstellingen.

LEES VERDER

4. VOORMALIGE STORTPLAATS SCHENKENSCHANS

De Schenkenschans is de entree en een duidelijke landmark voor de gehele stad Leeuwarden en omgeving: ‘de duurzame poort naar Leeuwarden’. De plaats waar vroeger afval gestort werd, wordt nu het toonbeeld waar we duurzame energie uit winnen.

LEES VERDER