Campussen in Leeuwarden

De Energiecampus is anders dan de huidige campussen in Leeuwarden. Bij de Kenniscampus, de Watercampus en de Dairy Campus ligt de focus op onderzoek en fundamentele kennis. Op dit private corporate Energiecampus ligt de focus op opschaling en commercialisatie van energietechnologie of innovaties. Het is een proeftuin en etalage voor afnemers van duurzame technologie. De onderzoeken en projecten van de campussen van Leeuwarden kunnen verder getrokken worden op de Energiecampus middels experimenten, demonstratie en samenwerking met andere commerciële partijen naar productie en vermarkting.

Een concreet voorbeeld is de technologie ontwikkeling op de Dairy Campus. Daar is in de test- en ontwikkelingsfase een vernieuwende biogasinstallatie gebouwd door UES. Deze vergister wordt nu opgeschaald en verder verbeterd met nieuwe innovaties voor vermarkting van groene energie productie op de Energiecampus.

De volgende hoofdfuncties zijn leidend op de Energiecampus:

  • Landschappelijke inpassing en groen;
  • Duurzame energieproductie;
  • Kenniscentrum;
  • Demonstratie en experiment;
  • Verblijfs- en ontmoetingsruimte;
  • Loswal duurzaam transport via water;
  • Toekomstige invullingen met bovenstaande functies en/of combinatie van functies, doorgroei plaats voor cleantech bedrijven.
Referentiebeeld campusterrein