Corporate campusterrein

Onder aan de bult van de Schenkenschans ligt het corporate campusterrein voor verdere vermarkting. Kavels waar praktijkschaal experimenten van innovaties, duurzame energieproductie en cleantech productie plaats vindt. Op dit gedeelte worden innovaties en kennis omgezet in productie voor vermarkting met commerciële doelstellingen. Op dit meer ‘gesloten’ gedeelte van het campusterrein vormen zich samenwerkingen en ben je op uitnodiging van bedrijven. Maar toch “open”, verbonden en openbaar toegankelijk door de ruim aangelegde parkzone, het openbare gebied rond de toegangsweg. Kennis en innovaties kunnen hier zo geëtaleerd en vermarkt worden. Bedrijven kunnen zich zo in een commerciële ‘proef tuin’ van duurzaamheid ook wenden tot de bedrijven voor de beschikbare kennis. Het toonbeeld van het slagen van de ‘Keten van duurzaamheid’, levensvatbaar en praktisch zichtbaar voor belangstellenden.

Op het corporate campusterrein bevinden zich de volgende elementen:

  • Duurzame energieproductie;
  • Loswal duurzame transport via water;
  • Demonstratie en experiment;
  • Vestiging bedrijven.

Duurzame energieproductie

In navolging van de huidige ombouw van de vergister op de Dairy Campus naar een vergister 3.0 en de daarmee opgedane ervaring wordt er ook een nieuwe vergister 3.0 gebouwd op de Energiecampus.

De eerste corporate bouwkavel wordt voorzien van een energie neutrale huisvesting door Koninklijke Oosterhof Holman zelf ten behoeve van Elize energie bv. Elize Energie zal de aanleg van het zonne-energiepark van 1,2 hectare op de Schenkenschans verzorgen, deelnemen aan het kenniscentrum en bijdragen aan het Plug- en Playpark.

Lees meer

Loswal duurzame transport via water

De laad- en loskade is opgenomen in deze ontwikkeling en wordt door de ontwikkelaar (Skinkeskans vof) aangelegd. Deze connectie voor duurzame transport via het water, van Harinxmakanaal is onmisbaar voor de biovergister van UES. De kade komt middels verkoop van kavels in eigendom van de bedrijven, o.a. UES (vergister) en Oosterhof Holman. Ook zal de loskade gebruikt worden ten behoeve van de aanleg van de landschappelijke inpassing door de grond inzamelingsbank.
In de ontwikkeling is het dijklichaam van de landschappelijke inpassing opgenomen en zal gerealiseerd worden door een grond inzamelingbank van de bedrijven Oosterhof Holman Milieutechniek en Grontmij BRP, bekend onder de naam TOP Leeuwarden. De hoeveelheid grond (klasse achtergrondwaarde, wonen en industrie grond) die hiervoor benodigd is zal uit de markt gehaald worden en zal enkele jaren in beslag nemen. Voor deze activiteiten zal mogelijk een (tijdelijke) onderkomen benodigd zijn en gebruik gemaakt worden van de loskade.


Demonstratie en experiment

Op het campusterrein zal een experimententerrein komen gelijk aan nu op Newtonpark IV, een regulluwe zone met ruime tijdelijke vergunningsmogelijkheden voor praktijkschaal experimenten. Bedrijven kunnen hier demo’s testen en experimenten testen en etaleren voor productie en verdere vermarkting. De Dutch Rainmaker is hiervan een bekend resultaat. Dit commerciële experimentenlocatie is de verbinding tussen het Schenkenschans campusterrein en het corporate terrein gedeelte onder aan de bult. De ontwikkeling van een entree gebouw voor experimenten begeleiding en/of verzamelgebouw voor start-up bedrijven behoort hier tot de mogelijkheden.


 Vestiging bedrijven

De ontwikkelaar verkoopt de kavels en faciliteert zo in de behoefte van doorgroeiende start-ups, instellingen en bedrijven om zich hier te vestigen. Iedere kaveleigenaar voldoet aan één van de leidende hoofdfuncties van de energiecampus en zal groene energie gaan opwekken, dan wel participeren daarin, op de Energiecampus. We richten ons op partijen met kennis, experimenten en/of productie die, het liefst een relatie hebben met energie – water kenmerken, maar in ieder geval meewerken aan de visie van het plan en de voldoen aan de minimale vestigingsvoorwaarden.

Lees meer

LEES OOK: VOORMALIGE STORPLAATS