Voormalige stortplaats

De Schenkenschans is de entree en een duidelijke landmark voor de gehele stad Leeuwarden en omgeving: ‘de duurzame poort naar Leeuwarden’. De plaats waar vroeger afval gestort werd, wordt nu het toonbeeld waar we duurzame energie uit winnen. Het begin van de landschappelijke inpassing komende vanuit de stad Leeuwarden. Daar waar een recreatief knooppunt ontstaat door de samenkomst van de recreatieve fietspaden om de bult heen, de waterverbinding voor sloepen, de nieuwe toegangsweg en de toegang tot de Schenkenschans. De Schenkenschans is een plek van functiemenging: werken, recreëren en experimenteren met als gevolg recreatie, kennis en educatie.

Op de Schenkenschans bevinden zich de volgende elementen:

  • Plug- en playpark;
  • Kenniscentrum;
  • Recreatie – horeca – ontmoeting;
  • Verbinding met andere campussen en onderwijsinstellingen;
  • Evenement Culturele Hoofdstad 2018 – Energy Expo 2018 (tijdelijk)

Plug- en playpark

Het Plug- en Playpark is de plaats waar studenten, start-ups en bedrijven kunnen experimenteren (plug) zichtbaar en beleefbaar voor het publiek (play). Dit zijn experimenten op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld met zonnepanelen, urban windmolens met kleine vortex of bladeless-windmolens eventueel in combinatie met opslag van energie in nieuwe accu systemen. De informatieborden bij de experimenten zullen de bezoekers voorzien van de nodige informatie.

Lees meer

Kenniscentrum

Het Plug- en Playpark wordt ‘gevoed’ en bediend vanuit twee bouwlocaties op de voormalige stortplaats. Twee lichtgewicht gebouwen met een unieke experimentele bouw en funderingswijze voor op voormalige stortplaatsen. Deze energie neutrale en duurzaam gebouwde landmarken voor Leeuwarden gaan als voorbeeld dienen voor de wereld op het gebied van licht bouwen op voormalige al afgedekte stortplaatsen. Dit unieke project wordt door het Friese architectenbureau AchterboschZantman B.V uit Leeuwarden geleid.

Lees meer

Recreatie – horeca – ontmoeting

Het begin van de landschappelijke inpassing komende vanuit de stad Leeuwarden is de Schenkenschans. Daar waar een recreatief knooppunt ontstaat door de samenkomst van de recreatieve fietspaden om de bult heen, de sloepen waterverbinding, de nieuwe toegangsweg en de toegang tot de Schenkenschans. Op deze locatie wordt een recreatieve voorziening ontwikkeld. Tevens zal dit een plezierige ontmoetingsplaats worden voor de bedrijven om in een ontspannen omgeving te netwerken en/of voor personeel om te lunchen. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie van een horecavoorziening met een aanlegplaats voor boten aan het Sylsterrak worden met verhuurmogelijkheden van elektrische boten en fietsen. Er valt ook te denken aan een evenementenvoorziening gekoppeld aan de achterliggende Schenkenschans met een recreatieve invulling zoals een startplaats voor een Electrische Segway stadstrip door Leeuwarden.

Lees meer