Kenniscentrum

Het Plug- en Playpark wordt ‘gevoed’ en bediend vanuit twee bouwlocaties op de voormalige stortplaats. Twee lichtgewicht gebouwen met een unieke experimentele bouw en funderingswijze voor op voormalige stortplaatsen. Deze energie neutrale en duurzaam gebouwde landmarken voor Leeuwarden gaan als voorbeeld dienen voor de wereld op het gebied van licht bouwen op voormalige al afgedekte stortplaatsen. Dit unieke project wordt door het Friese architectenbureau AchterboschZantman B.V uit Leeuwarden geleid.

Er wordt gestart met één bouwwerk die ruimte biedt aan het kenniscentrum op het gebied van innovatie en duurzame energie. Uiteraard wordt het gebouw voorzien van stroom uit de zonnepanelen, van de urban windmolens en waterkracht stroom uit de wateraccu, afkomstig van de Schenkenschans. Het kenniscentrum wordt opgezet, beheerd en gevoed met kennis door Ekwadraat en Oosterhof Holman Beheer. De kennis die Ekwadraat, Oosterhof Holman en Wetsus hebben op het gebied van duurzame energie en innovaties wordt de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling en het beheer van het kenniscentrum. Ekwadraat en Oosterhof Holman zullen zich ook gaan vestigen in het kenniscentrum.

Vanuit het kenniscentrum zullen de experimenten op het Plug- en Playpark bediend en gemonitord worden. Wetsus zal het kenniscentrum gebruiken als locatie voor educatie en experimententerrein. Ook startende ondernemingen, mede ontstaan uit experimenten, testen en/of opgeleid door Wetsus worden hier gefaciliteerd met ‘laagdrempelige’ werkplekken. De broedplaats voor startende ondernemingen met kennis en experiment die later kunnen ‘afdalen’ naar het corporate gedeelte van het campusterrein om daar verder te groeien met productiefaciliteiten. Als verbinding wordt een nieuwe (wandel) verbinding gemaakt naar het onderliggende ‘parkzone’ gedeelte van het corporate campus gedeelte. Bij het ‘uit je jas groeien’ zal de tweede bouwlocatie gebruikt worden voor de activiteiten: educatie, ondersteunende locatie ten behoeve van experimenten en de plaats voor vestiging van kleine startende ondernemingen.

Kenniscentrum Energiecampus