Recreatie – horeca – ontmoeting

Het begin van de landschappelijke inpassing komende vanuit de stad Leeuwarden is de Schenkenschans. Daar waar een recreatief knooppunt ontstaat door de samenkomst van de recreatieve fietspaden om de bult heen, de sloepen waterverbinding, de nieuwe toegangsweg en de toegang tot de Schenkenschans. Op deze locatie wordt een recreatieve voorziening ontwikkeld. Tevens zal dit een plezierige ontmoetingsplaats worden voor de bedrijven om in een ontspannen omgeving te netwerken en/of voor personeel om te lunchen. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie van een horecavoorziening met een aanlegplaats voor boten aan het Sylsterrak worden met verhuurmogelijkheden van elektrische boten en fietsen. Er valt ook te denken aan een evenementenvoorziening gekoppeld aan de achterliggende Schenkenschans met een recreatieve invulling zoals een startplaats voor een Electrische Segway stadstrip door Leeuwarden. De Schenkenschans wordt geheel omsloten door een recreatief fietspad dat komt uit het buitengebied, vervolgens loopt hij langs het recreatieknooppunt voor de toegang naar het Plug- en Playpark en uiteindelijk gaat het fietspad via de huidige ophaalbrug de Stad Leeuwarden in. Aan de huidige fietspaden om de Schenkenschans en de bestaande brug zullen geen werkzaamheden worden verricht. Deze zijn eigendom van de gemeente en geschikt voor de toekomstige invullingen.

De Schenkenschans behoudt zijn groene karakter met een campus ‘look’, krijgt een bredere publieke betekenis en een grotere openbare toegankelijkheid. Er is een nieuwe toegangsweg omhoog naar de Schenkenschans die niet alleen geschikt is om het Kenniscentrum goed te bereiken, maar tevens geschikt is voor voetgangers die het Plug- en Playpark willen bezoeken. Er wordt een openbaar toegankelijk voetpad aangelegd langs de experimenten met uitzicht op de stad en het gehele campusterrein.

De gemeente heeft gevraagd om de oude stoommachine van de Houthandel Overmeer die van 1897 – 1965 gevestigd was op de Schenkenschans in te passen, die nu bij Meyer Staal staat in st. Annaparochie. Dit past uitstekend bij de entree van de Schenkenschans waar ook al een monumentmuur van de oude steenfabriek staat. In de visieschets en bestemmingsplan wordt een locatie bij de entree van de Schenkenschans gereserveerd voor het etaleren van deze machine. De grond wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan de Stichting Gerben van der Kooi. Een recreatief punt waar de oude stoommachine goed zichtbaar is voor passerende recreanten en belanghebbenden.

Bent u ondernemer en is dit de horeca locatie die u verder wilt ontwikkelen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel met Oosterhof Holman.