Doelstelling

De doelstelling is het realiseren van een energiecampus die zichzelf van energie voorziet en die groene stroom, gas of warmte levert aan minimaal 4.000 huishoudens in de stad Leeuwarden.

Een locatie van ca. 48 hectare corporate campusterrein waar ruimte is voor kennisinstellingen en cleantech bedrijvigheid om kennis te delen en om te zetten naar experimenten en productie / vermarkting. Het geheel wordt goed landschappelijk ingepast.