Nieuws
­
27 11, 2017
  • 37897349534_4f7670395d_o

Pitch circulaire brug door bouwstudenten ROC Friese Poort

november 27th, 2017|Categorieën: Nieuws|

‘In de afgelopen periode hebben onze studenten het eerste idee van de duurzame brug van de Energiecampus Leeuwarden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, vertelt Christiaan Stavorinus van ROC Friese Poort Leeuwarden. ‘En vandaag pitchen ze het definitieve ontwerp van de duurzame brug aan Douwe Faber van Ekwadraat’, vult Mirjam Potjewijd van ROC Friese Poort Sneek aan. Donderdag 16 [...]

8 11, 2017
  • 20171107_144537

Grondwerkzaamheden Energiecampus Leeuwarden in volle gang

november 8th, 2017|Categorieën: Nieuws|

Het zal u niet zijn ontgaan: sinds begin oktober wordt er volop gewerkt op en rond de Schenkenschans, voor het aanbrengen van de voorbelasting voor de toekomstige infrastructuur. Tot medio januari 2018 is er dagelijkse bedrijvigheid van kranen en shovels op het terrein zelf, en van vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materialen. Alle [...]

4 10, 2017

Overlijdensbericht Jocco Eijssen

oktober 4th, 2017|Categorieën: Nieuws|

Met grote verslagenheid verwerken wij het bericht dat Jocco Eijssen onverwacht is overleden. Jocco heeft zich vele jaren vanuit de gemeente zeer positief ingezet voor het project Energiecampus Leeuwarden. Hij deed dit altijd met zeer veel passie en inzet. Dit heeft er mede toe geleid dat we nu zo ver zijn in het project. Ik [...]

28 09, 2017
  • visieschets-projectplan-energiecampus-leeuwarden-27-07-2016-bijgesneden

Grondwerkzaamheden Energiecampus Leeuwarden van start

september 28th, 2017|Categorieën: Nieuws|

Op 11 september 2017 is het bestemmingsplan Energiecampus Leeuwarden door de Raad van gemeente Leeuwarden vastgesteld. De voorbereidende grondwerkzaamheden zullen op 2 oktober 2017 aanvangen. Dit kan voor enige overlast zorgen ter plaatse van het bruggetje over het Sylsterrak / Bisschopsrak naar de voormalige stortplaats Skinkeskâns. Uiteraard zullen we dit tot een minimum beperken. Van [...]

22 09, 2017
  • krant-besluit-energiecampus

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Energiecampus vast

september 22nd, 2017|Categorieën: Nieuws|

Op maandag 11 september heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het bestemmingsplan van de Energiecampus Leeuwarden vastgesteld. Publicatie Leeuwarder Courant 12 september

13 09, 2017
  • douwe-faber-bij-de-friese-poort

150 bouwstudenten ROC Friese Poort denken mee over circulaire brug

september 13th, 2017|Categorieën: Nieuws|

150 Eerstejaars bouwstudenten van de ROC Friese Poort kwamen op vrijdag 10 september 2017 naar Centrum Duurzaam in Leeuwarden voor een praktische en inspirerende introductiedag. Ekwadraat en Ohpen daagden de studenten uit middels een challenge met als opdracht een ontwerp te maken van een circulaire brug die de Energiecampus Leeuwarden verbindt met het Centrum Duurzaam. ‘Het is bijzonder dat [...]

5 07, 2017
  • 19657428_1347448798709436_8089394752705382294_n

Beveiligingsplan eerste resultaat samenwerking ROC Friese Poort en Energiecampus

juli 5th, 2017|Categorieën: Nieuws|

Op maandag 3 juli presenteerden vijf studenten van de opleiding Particuliere Beveiliging hun plan voor de beveiliging van het nog te bouwen Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Dit beveiligingsplan is het eerste resultaat van de samenwerking die ROC Friese Poort is aangegaan met Energiecampus Leeuwarden. Drones en robots voor beveiliging In tien weken tijd hebben de studenten [...]

23 05, 2017
  • impressie-kenniscentrum

Circulair bouwen als norm bij ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden

mei 23rd, 2017|Categorieën: Nieuws|

Nederland circulair in 2050. Dat is de ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft het kabinet de ambitie weergegeven om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Ook vanuit Circulair Friesland wordt geanticipeerd op deze nieuwe economie. [...]

7 03, 2017
  • 6bd642ae-6570-4e3a-83db-3328a6acd2fe

De provincie zet het licht op groen

maart 7th, 2017|Categorieën: Nieuws|

Het bestuur van provincie Fryslân zet het licht op groen voor het voorgenomen campusterrein tussen de voormalige stort Skinkeskâns bij Leeuwarden en de N31, zo meldde de Leeuwarder Courant. Volgens het college van gedeputeerde staten gaat het om een specifiek terrein, waarvoor op bestaande bedrijventerreinen in Friesland geen ruimte is. Het terrein moet ruimte bieden [...]

24 11, 2016
  • Kenniscentrum Energiecampus

Energiecampus Leeuwarden start kennisdeling met lancering website

november 24th, 2016|Categorieën: Nieuws|

De planontwikkeling voor Energiecampus Leeuwarden, een initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat, staat niet stil. Sterker nog: de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Leeuwarden is inmiddels getekend en het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 30 november ter inzage in het Stadskantoor. Medio mei 2017 zou het plan vastgesteld kunnen zijn door de raad. Het plan voor de [...]