Ontwikkelaar

De ontwikkelaar van de Energiecampus Leeuwarden is de gelijknamige Energiecampus Leeuwarden BV (een 100% dochteronderneming van Koninklijke Oosterhof Holman Beheer).

Algemeen directeur Harm Beerda vertelt over Koninklijke Oosterhof Holman:

Koninklijke Oosterhof Holman is een uniek familiebedrijf met zijn wortels in de infrabouw. Omdat we een familiebedrijf zijn én het predicaat koninklijk met trots voeren, zijn we uniek binnen de GWW-sector. Het predicaat is slechts voorbehouden aan enkele bedrijven.

Oosterhof Holman werkt in deze regio/sector met meer eigen vakmensen en meer eigen materieel dan een handvol “grote landelijke” bedrijven bij elkaar. Hoewel tradities worden gekoesterd, is Oosterhof Holman altijd vernieuwend en vaak verrassend. De Schenkenschans is binnen Oosterhof Holman een symbool voor het beginnen van nieuwe bedrijfsactiviteiten. In de jaren 80 is de oude steenfabriek “Skinkeskans” verworven om gebruikt te worden om vervuilde grond te immobiliseren, een start voor één van de belangrijkste activiteiten van Oosterhof Holman heden ten dage: milieutechniek.

Vermeldingswaardig is dat ongeveer in diezelfde tijd Oosterhof Holman besloten heeft Leeuwarden met een (hoofd)kantoor te verlaten… (enkele decennia geleden heette het bedrijf: Oosterhof Grijpskerk-Leeuwarden).

In de huidige fase waarbij het bedrijf overloopt van nieuwe initiatieven en ruimte gezocht wordt om deze voor de komende jaren te kunnen ontplooien, is de keuze op de Energiecampus Leeuwarden vanzelfsprekend, zowel vanuit traditie als vanuit de symboliek van vernieuwing en milieubewustzijn.

Harm Beerda
Harm BeerdaAlgemeen directeur Koninklijke Oosterhof Holman