De Energiecampus Leeuwarden is hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en de stad Leeuwarden. Bovendien is het gebied goed landschappelijk ingepast. Het is dé locatie voor partijen die niet alleen kennis delen, maar dit ook weten om te zetten in experiment of productie. Waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. Passen uw bedrijfsactiviteiten en visie bij de onze? Dan zouden wij u graag verwelkomen als nieuwe duurzame vriend van de Energiecampus. Bekijk de mogelijkheden voor vestiging en neem contact op voor meer informatie.

De opties

Wij bieden variabele kavels aan op het bedrijventerrein, met een totale oppervlakte van 20 hectare. Enkele kavels zijn gelegen aan het van Harinxmakanaal en worden voorzien van een aanlegkade. Op twee unieke plekken hebben we nog een horecakavel en kantoorkavel. De algemene eisen? U draagt bij aan behoud van de identiteit van de Energiecampus, en geeft dit mede vorm middels uw passende bedrijvigheid. Bekijk hieronder de specifieke eisen per categorie.

Kavels bedrijventerrein (20 hectare)

Uw (dienstverlenende) bedrijf of instelling voldoet aan de omschrijving ‘duurzame bedrijvigheid’. Dit betekent:

  • Dat u zich richt op processen, onderzoek en ontwikkeling, diensten en producten die bijdragen aan duurzame energieproductie en/of zorgen voor innovatie ten aanzien van energiebesparing, of;
  • Dat u zich richt op kennis, onderwijs, experiment en/of productie op het (thema) gebied van energie of water, of;
  • Dat u duurzame energie produceert.

Kantoorkavel op de Schenkenschans (max. 2.500 m2)

De kantoorkavels op de Schenkenschans zijn bestemd voor bedrijven of onderwijsinstellingen binnen het werkgebied ‘duurzame bedrijvigheid’, met functiemogelijkheden als educatie en/of ontmoetingsruimten.

Horecakavel (max 750 m2) met kantoorfunctie (max. 3.500 m2)

Voor de horecakavels zijn we op zoek naar bedrijven die zich richten op een of meer van de thema’s duurzaamheid, circulariteit, duurzame energie, recreatie of ontmoetingsruimtes. De horecagelegenheid is te combineren met een kantoorfunctie. De mogelijkheden:

  • Dagrecreatie (geen nachtverblijf) gericht op natuur- en landschapsbeleving en duurzame energie;
  • Horecabedrijf categorie 1 (dranken en etenswaren);
  • Horecabedrijf categorie 2 (restaurants);
  • Kantoorfunctie: voor bedrijven, onderwijsinstellingen of educatie instellingen met ‘duurzame bedrijvigheid’.

Over Energiecampus Leeuwarden

De Energiecampus Leeuwarden is een initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat, en wordt hét campus- en bedrijventerrein in de Friese hoofdstad. De campus barst straks van de duurzame bedrijvigheid. Het gebied heeft een zeer goede aansluiting op de N31 en het Van Harinxmakanaal. Blikvanger wordt het Energie Kenniscentrum Leeuwarden, een lichtgewicht gebouw met een unieke experimentele bouw en fundering, bovenop de voormalige stortplaats Skinkeskâns. De stortplaats wordt heringericht met experiment locaties, een zonnepark, een wateraccu experiment, mogelijkheden voor urban windmolens en een kantoorkavel van 2500 m2.

Wordt u onze duurzame vriend?

Neem dan contact op voor meer informatie over dit aansprekende project via 0594-280 123. Contactpersonen: Christiaan Dirksen of Aletta Zwart. Op aanvraag is het ook mogelijk de verkoopbrochure te ontvangen.

Download hier de verkoop leaflet >>