Landschappelijke inpassing gestart met aanleg dijklichaam

Eind juli 2018 is de aanleg van het dijklichaam ‘om’ de Energiecampus Leeuwarden gestart, als onderdeel [...]