Grootschalige Bodemtoepassing

Wanneer je boven op de bult, de voormalige vuilstortplaats, staat heb je een prachtig uitzicht over het terrein van de Energiecampus. De landschappelijke inpassing wordt langzaam zichtbaar en bestaat uit een ruim opgezette recreatieve waterrijke groene zone met daarin een dijklichaam en een recreatief fietspad. Het dijklichaam ‘groeit’ en trekt de aandacht.

Zichtwal

Onderdeel van de landschappelijke inpassing is het dijklichaam welke fungeert als zichtwal en geluidswal. Het voornamelijke doel van het dijklichaam is het wegnemen van het huidige aanzicht vanaf de noordkant (N31) en vanuit het westen (Ritsumasyl) op de stadsrand van Leeuwarden. Het gehele dijklichaam wordt circa 900 meter lang en 6 meter hoog.

Grondinzamelingsbank

Het dijklichaam is ontwikkeld tot grondinzamelingsbank ofwel Grootschalige Bodemtoepassing (GBT). Op deze locatie mag gekeurde grond gestort worden t/m klasse industrie. Wanneer de maximale hoeveelheid grond is gestort wordt hier een groen gras wandelpad onderhouden. Het groen afval dat vrijkomt bij beheer en onderhoud kan dienen als ‘voedingsmiddel’ voor de vergister(s) op het terrein.

TOP Leeuwarden

Heb je een partij verontreinigde grond of baggerspecie? In dat geval kun je terecht bij de TOP-locatie van Oosterhof Holman in Leeuwarden. Door gebruik te maken van biologische processen en zeeftechnieken wordt het product verwerkt met als doel om deze elders weer een nuttige toepassing te kunnen geven. Oosterhof Holman is BRL 7500 en 9335 gecertificeerd. Voor vragen over de TOP kunt u bellen naar: +31 594 280123. De adresgegevens zijn als volgt:

Top Leeuwarden
Newtonweg 1
8912 BD Leeuwarden

Soort:

Aanleg zichtwal en geluidswal

Acceptatie:

Grond t/m klasse industrie

Locatie:

Energiecampus Leeuwarden

Contact:

Armand van Smaalen
0594 280129

Initiatiefnemers en adviseurs