Kavelverkoop

Dé plek voor duurzame bedrijvigheid

De Energiecampus Leeuwarden is de plek voor toekomstbestendige bedrijvigheid. De campus is een privaat initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman. Omdat we staan voor samenwerking en kennisdeling wanneer het gaat om het verder brengen van duurzame bedrijvigheid, hebben we ruimte voor vrienden, voor co-creatie. Zo wordt het een plek voor bedrijven en kennisinstellingen van de toekomst, die op een andere manier durven ondernemen. Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral doen! Een belangrijk criterium voor toekomstige vrienden? Voldoen aan de omschrijving ‘duurzame bedrijvigheid’.

Het aanbod

We bieden variabele kavels aan, met een totale oppervlakte van iets meer dan 20 hectare. Enkele kavels liggen aan het van Harinxmakanaal en worden voorzien van een aanlegkade. Op en rond de voormalige vuilstort Schenkenschans zijn nog kantoorkavels en een horecakavel beschikbaar. Omdat de Energiecampus duurzaamheid ademt, is dit een belangrijk criterium om je te kunnen vestigen op de campus.

Bedrijventerrein

20 HECTARE

Variabele kavels voor bedrijven of instellingen:

  • Die duurzame energie produceren of hier op een andere manier een bijdrage aan leveren (processen, onderzoek, ontwikkeling);
  • Zich richten op onderwijs of kennis rond energie en water;
  • Of innoveren op het gebied van energiebesparing.

Kantoorkavel Schenkenschans

MAX 2.500 M2

De kantoorkavels op de Schenkenschans zijn bestemd voor bedrijven of onderwijsinstellingen, met functiemogelijkheden als educatie en/of ontmoetingsruimten.

Horecakavel met kantoorfunctie

MAX. 750M2 (HORECA)
MAX. 3500M2 (KANTOOR)

Voor de horecakavel zijn we op zoek naar bedrijven die zich richten op de thema’s duurzaamheid, circulariteit en duurzame energie. Er zijn mogelijkheden voor dagrecreatie (geen nachtverblijf), horeca en kantoorfuncties.

Waarom hier vestigen?

Kennis en innovaties worden geëtaleerd en vermarkt op de Energiecampus Leeuwarden. Een levend voorbeeld van de ‘duurzaamheidsketen’; levensvatbaar en praktisch. Alle percelen worden ingevuld met een energieneutraal hoofdgebouw dat groene energie levert, afkomstig van zonne-energie, aardwarmte, biovergisting, stortgas, urban windmolens en een wateraccu. De ligging aan het van Harinxmakanaal maakt het mogelijk om richting het verbindingskanaal een laad- en loskade aan te leggen. Zowel de percelen als de interne wegenstructuur zijn flexibel.

Vestigen in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden telt inclusief omliggende dorpen ruim 107.700 inwoners. In de Friese hoofdstad werken 235.000 mensen, waarvan een deel uit de regio. Er studeren 30.000 studenten. In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa én werd de 11e faculteit (University Campus Fryslân) van de Rijksuniversiteit Groningen geopend, waar kennis en innovatie nog meer ruimte krijgen. Leeuwarden is bovendien ‘City of water technology’, Agrarische hoofdstad van Nederland en goed bereikbaar dankzij de Haak om Leeuwarden. Kortom: een bruisende, vernieuwende stad met tal van mogelijkheden. Lees hier meer over ondernemen in Leeuwarden.

Word jij onze duurzame vriend?

Neem dan contact op met Koninklijke Oosterhof Holman
via 0594-280 123 en vraag naar
Aletta Zwart.

Zij gaat graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Bekijk de kavels op de kaart

Klik op de kaart voor een grote weergave.

Initiatiefnemers en adviseurs