Recreatie

Rondom de Energiecampus Leeuwarden is straks volop ruimte voor recreatie, dankzij de landschappelijke inpassing met respect voor de natuur. Er komt niet alleen een recreatief fietspad, wandelpaden en horecagelegenheid. Ook de sloepenroute loopt straks langs het campusterrein. Het dijklichaam langs het Sylsterrak levert straks een 100 meter brede strook recreatief groen op.

Initiatiefnemers en adviseurs