De contouren van de Energiecampus in Leeuwarden beginnen langzaam zichtbaar te worden. De bouw van het Energie Kenniscentrum is in volle gang, de eerste stappen voor de aanleg van de infrastructuur zijn gezet en het dijklichaam begint vorm te krijgen. Een dijklichaam dat ‘gevuld’ wordt met partijen grond waarvan de eerste 33.000 ton inmiddels zijn gestort.

Zichtwal

Het dijklichaam wordt circa 900 meter lang en 6 meter hoog en dient als zichtwal en geluidswal. Vanaf de noordkant (N31) en vanuit het westen (Ritsumasyl) is het dijklichaam zichtbaar, met als voornamelijke doel het wegnemen van het huidige aanzicht van de stadsrand van Leeuwarden. Dat aangezicht wordt over het algemeen als niet fraai ervaren.

Grootschalige Bodemtoepassing

Het dijklichaam is ontwikkelt tot grondinzamelingsbank ofwel Grootschalige Bodemtoepassing (GBT). Dat betekent dat er grond gestort kan worden. Echter wordt op deze locatie enkel grond ingenomen die gekeurd is mét rapport die aantoont welke klassering de grond heeft. Klasse wonen en klasse industrie worden, in grote partijen, ingenomen. De eerste partijen grond zijn inmiddels gestort: zo’n 33.000 ton in totaal. Wilt u graag meer informatie over de grondinzamelingsbank? U kunt bellen met Armand van Smaalen, telefoon: +31 594 280129.

TOP Leeuwarden

Heeft u een partij verontreinigde grond of baggerspecie? In dat geval kunt u terecht bij de TOP-locatie van Oosterhof Holman in Leeuwarden. Door gebruik te maken van biologische processen en zeeftechnieken wordt het product verwerkt met als doel om deze elkders weer een nuttige toepassing te kunnen geven. Oosterhof Holman is BRL 7500 en 9335 gecertificeerd. Voor vragen over de TOP kunt u bellen naar: +31 594 280123. De TOP is gelegen aan de Newtonweg 1 te Leeuwarden.