CAMPUS

Energiecampus Leeuwarden:
De duurzame campus van Leeuwarden

Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral doen! Dat is waar de Energiecampus Leeuwarden voor staat. Samenwerken aan het concretiseren van de energietransitie met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Samen dromen, denken, durven én doen!

De locatie

De Energiecampus ligt ten westen van de stad Leeuwarden en heeft een goede verbinding met de N31 en het van Harinxmakanaal. Onderdeel van het 48 hectare grote campusterrein is de Schenkenschans: een duidelijke landmark voor de Friese hoofdstad en de omgeving. De plaats waar vroeger afval werd gestort, is straks het toonbeeld van duurzaamheid. Het wordt een plek van functiemenging: werken, recreëren en experimenteren. De campus wordt landschappelijk ingepast met een ruim opgezette, recreatieve en waterrijke groene zone, met daarin een dijklichaam van circa 6 meter hoog en een recreatief fietspad. Dit geeft de stadsrand straks een aantrekkelijk en groen aangezicht. Lees hier meer over de landschappelijke inpassing.

Duurzame energieproductie

De Energiecampus Leeuwarden is straks zelfvoorzienend, maar levert ook groene energie aan minimaal 4000 huishoudens in Leeuwarden. Zonne-energie en biovergisting zijn hierin leidend, wat in de toekomst kan worden uitgebreid met andere vormen van duurzame energie. De aanleg van het zonne-energiepark (1.2 hectare op grond en daken) is in handen van Elize Energie, een dochteronderneming van Koninklijke Oosterhof Holman.

In navolging van de vergister op de Dairy Campus en de daarmee opgedane ervaring, wordt er ook een nieuwe vergister gebouwd op de Energiecampus. In de eerste fase wordt een biomassa vergister aangelegd die 100.000 ton organische stof (mest, GFT, hout, loofresten, gras, etc.) gaat verwerken met een nieuwe techniek uit Amerika; het Hogen proces. De aanvoer van deze materialen zal hoofdzakelijk via het van Harinxmakanaal plaatsvinden. Zo kan ‘afval’ uit de regio groene stroom opleveren voor de huishoudens in Leeuwarden.

Op dit moment wordt de Elfstedenhal nog voorzien van stortgas uit de voormalige vuilstort Schenkenschans. In de toekomst, bij het opraken van het stortgas, kan de stortgasleiding uit de Schenkenschans gekoppeld worden aan het biogas van de biovergister. In verdere fasering kan het aantal biovergisters met dezelfde capaciteit worden uitgebreid en gekoppeld aan het warmtenet.

Laad- en loskade van Harinxmakanaal

Duurzaam transport over water is mogelijk dankzij de laad- en loskade aan het van Harinxmakanaal. Niet alleen voor de aangrenzende bedrijven en voor materialenaanvoer voor de biovergister(s), maar ook voor aanvoer van grond voor de grondinzamelingsbank (GBT).

Energie Kenniscentrum Leeuwarden

De Energiecampus Leeuwarden is de plek voor toekomstbestendige bedrijvigheid. De campus is een privaat initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman. Omdat we staan voor samenwerking en kennisdeling wanneer het gaat om het verder brengen van duurzame bedrijvigheid, hebben we ruimte voor vrienden, voor co-creatie. Zo wordt het een plek voor bedrijven en kennisinstellingen van de toekomst, die op een andere manier durven ondernemen. Niet alleen spreken over duurzaamheid, maar vooral doen! Een belangrijk criterium voor toekomstige vrienden? Voldoen aan de omschrijving ‘duurzame bedrijvigheid’. Meer weten? Klik hier!

Vestiging bedrijven

Bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans wordt een uniek, lichtgewicht en circulair gebouw gerealiseerd: het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Een samenwerking van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat. Beide bedrijven zullen zich hier gaan vestigen. Maar er is nog volop aanbod: klik hier voor meer informatie.

Initiatiefnemers en adviseurs