CAMPUSSEN IN LEEUWARDEN

De stad Leeuwarden mag zich trotse eigenaar van maar liefst vier campussen noemen. Naast de Kenniscampus, de Watercampus en de Dairycampus is de Energiecampus de vierde in de rij. Elke campus heeft een eigen discipline en dat maakt de verscheidenheid erg groot.

Energiecampus

Waar de andere drie campussen zich voornamelijk focussen op fundamentele kennis en onderzoek onderscheidt de Energiecampus zich door kennis om te zetten naar experimenten en productie en uiteindelijke vermarkting van de duurzame innovaties. Een concreet voorbeeld is de technologie ontwikkeling op de Dairy Campus. Daar is in de test- en ontwikkelingsfase een vernieuwende biogasinstallatie gebouwd door UES. Deze vergister wordt nu opgeschaald en verder verbeterd met nieuwe innovaties voor vermarkting van groene energie productie op de Energiecampus.

Watercampus

De Watercampus is gelegen aan de zuidkant van de stad Leeuwarden en is het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector. Door samenwerking te organiseren tusen (inter)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector hopen ze de positie van Europese watertechnologie te versterken. De samenwerking moet leiden tot kennis, talent en ondernemerschap die vervolgens weer bijdragen aan het oplossen van de wereldwaterproblemen.

Dairycampus

Precies ten Zuiden van de Energiecampus ligt de Dairycampus, hét onderzoek- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij. Een op wereldniveau uniek concept waar alles draait om innovatie, onderzoek, educatie en praktijkleren. Onderzoekers, ondernemers en studenten werken nauw samen en streven naar de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen.

Kenniscampus

Je vindt de Kenniscampus aan de noordzijde van de stad Leeuwarden. De Kenniscampus is dé plek waar je kennis maakt met elkaar. De ambitie is groot: op één terrein hogescholen, studentenwoningen, kennisintensieve bedrijven, sporthal, strand en horeca bieden op loopafstand van het stadscentrum.