INTERACTIEVE PLANKAART

Neem alvast een kijkje in de nabije toekomst van het gebied

Ga met de muis over de verschillende elementen van de digitale plankaart om meer informatie te krijgen over de verschillende elementen van Energiecampus Leeuwarden.

 • Landschappelijke inpassing
 • Dijklichaam - Grondbank
 • Riet-waterfilter-sloot
 • Recreatieve fietspad
 • Corporate campusterrein
 • Los- & laadkade
 • Duurzame bedrijvigheid & PV-park
 • Vestiging Oosterhof Holman
 • Biomassa Vergister 3.0
 • Experimententerrein
 • Voormalige stortplaats Schenkenschans
 • Wateraccu
 • Kenniscentrum
 • Zonne-energiepark
 • Plug- & Playpark
 • Recreatieve voorziening

Initiatiefnemers en adviseurs