Landschappelijke inpassing

In en om het campusterrein is de landschappelijke inpassing verwerkt welke bestaat uit een ruim opgezette recreatieve waterrijke groene zone met daarin een dijklichaam en een recreatief fietspad. Waar enerzijds is gekozen voor een goede landschappelijke inpassing staan anderzijds recreatie en mooie zichtpunten centraal.

Respectzone

De landschappelijke inpassing start aan de westkant van de Energiecampus met een respectzone: een 60 meter brede strook die naast de nieuwe N31 (Haak om Leeuwarden) ligt. Invulling van die strook bestaat uit water en een recreatief fietspad met daarnaast een dijklichaam. Het dijklichaam zal bestaan uit partijen grond die samen een zichtwal van 100 meter breed vormen. Hiervoor is gekozen omdat het huidige aanzicht op de stad Leeuwarden als niet fraai wordt ervaren. Als alle grond gestort is en de zichtwal gereed is zal hier een groen gras wandelpad onderhouden worden. Wandelaars kunnen dan op 6 meter hoogte genieten van het uitzicht op campus, de stad Leeuwarden en alle omliggende gebieden.

Fietsen en wandelen

Waar het dijklichaam eindigt zal het wandelpad via een grond rib door het water aansluiting vinden op het recreatieve fietspad welke afbuigt richting de stad en de Schenkenschans.