Het geloof in de droom dat je op ’n oude vuilnisbelt de toekomst kunt beleven. Douwe Faber van Ekwadraat over de invloed van studenten en de positieve dynamiek van verandering door Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Synergie tussen ecologie en economie: Energiecampus Leeuwarden. Lees hier het artikel dat zaterdag 8 september 2018 verscheen in Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Ambitie, impact en invloed hebben een diepe betekenis voor het door Douwe Faber opgerichte Ekwadraat, adviesbedrijf sinds 2003 in lokale en duurzame energie. “De ontwikkeling van de Energiecampus, onze nieuwe plek, past naadloos bij de ambities en bij de impact die we willen hebben. Durven, delen en doen staat er daarom al vijftien jaar op m’n visitekaartje. Tien jaar geleden kwam Harm Beerda van Koninklijke Oosterhof Holman bij me en zei, ik wil op onze locatie Schenkenschans in Leeuwarden een duurzame energiebron maken, we willen wat met die grond. En ik zei: man, daar wil ik m’n kantoor wel hebben! Zo zijn we gaan praten, denken en dromen en hebben we de stap gezet iets unieks neer te zetten. Het heeft langer geduurd dan we toen dachten, maar we zijn van start, de droom komt uit.”

Flow van verandering

“Als ik nu terugkijk, zeg ik, gelukkig heeft het zo lang geduurd. Het idee en de plannen zijn gerijpt, we zijn in een flow gekomen en geholpen door de tijd en een nieuwe generatie. Toen ik in 2013 het bidbook van Culturele Hoofdstad las en mocht vertellen wat ik er van vond aan de Europese beoordelingscommissie, dacht ik, ja dat kunnen we, we gaan iets bijzonders doen. In die flow van geloof en verandering, hebben we voor de uitwerking van de Energiecampus studenten uit allerlei disciplines om ons heen verzameld en dat werkt heel goed. Het beste moment waarop hun invloed duidelijk werd, was het moment dat onze ontwerpvergunning werd gepubliceerd en de buurtschap Ritsumazijl massaal protesteerde. Ik was geneigd m’n gelijk te halen bij de Raad van State. Studenten zeiden, joh, nodig jezelf uit op de koffie, praat er over. Dat hebben we gedaan en daarom zijn we er uit gekomen. De buurtschap heeft invloed gekregen op het uiteindelijke ontwerp, we hebben afspraken gemaakt over de inrichting en de openbare toegankelijkheid van het gebied. Ik ben er blij mee, want het tekent het geloof in vooruitgang, in soms even weer anders denken. Positief blijven en geloven in de kracht van de dialoog, uitleggen waarom je iets wilt doen.”

Verbeelding van innovatie

“De Energiecampus Leeuwarden wordt een broedplaats van innovatie op het gebied van energie en duurzaamheid. De plek waar het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met start ups elkaar ontmoeten en nieuwe innovaties en business ontwikkelen. We willen mensen in het hele land laten zien wat we in huis hebben. Als adviseurs maken we zelf doorgaans niets, we bedenken het. Ik
wilde het zo graag tastbaar maken, laten zien wat we bedenken en dat realiseren. Laten zien welke duurzame oplossingen je kunt bedenken, wat werkt en wat niet werkt. Beleving van duurzaamheid, het zichtbaar maken van de stappen naar een circulaire economie. Wij laten zien wat je kunt doen met bijna afgeschreven land, weliswaar vol geschiedenis, maar vooral een vuilnisbelt. Dat je er op bouwen kunt en er onderzoeken op kunt doen met wat en hoe je bouwt. Praktijklessen: wat gebeurt er met een gebouw op een dijklichaam? Wet- en regelgeving loopt altijd achter op innovatie, maar je moet elkaar prikkelen om antwoorden te zoeken, om overeenstemming te vinden in het belang van verandering. Door bewust met innovatie bezig te zijn, kunnen we toegevoegde waarde blijven leveren aan onze klanten en omgeving en onze positie in de markt behouden en verstevigen. Het is de kunst om buiten grenzen te denken, maar er wel binnen te blijven opereren. Verandering wordt te vaak gezien als bedreiging; de (publieke) focus richt zich vaak op een incident, maar dat is niet waar het uiteindelijk over moet gaan.”

Overtuigend ondernemen

“De vraag naar kennis en verandering, de waarde van 2018, van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Wat we doen past in die Mienskip-gedachte van verandering en vanuit die gedachte organiseren we dit jaar met het onderwijs en ondernemers de Duurzame Innovatie Challenge. We willen elkaar in Friesland de komende maanden uitdagen op het gebied van circulariteit en energie, sociale innovatie en duurzame organisaties. Hiermee bedenken we mét de Mienskip oplossingen en innovaties voor twintig bedrijven. De gemeente Leeuwarden speelt ook hierin een rol omdat ze al vroeg de waarde van ons plan voor de Energiecampus herkende en het belang ziet van het voeden van verandering en innovatie. Inmiddels zijn we gestart met de bouw van iets unieks in Nederland, op een vuilnisbelt in Friesland en daar ben ik trots op. We maken zichtbaar maken wat verandering naar duurzaamheid betekent.”