Het zal u niet zijn ontgaan: sinds begin oktober wordt er volop gewerkt op en rond de Schenkenschans, voor het aanbrengen van de voorbelasting voor de toekomstige infrastructuur. Tot medio januari 2018 is er dagelijkse bedrijvigheid van kranen en shovels op het terrein zelf, en van vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materialen. Alle geleverde materialen zijn afkomstig van de oude N31 die we hier circulair hergebruiken. Tot nu toe zijn de cunetten gegraven van het toekomstige nieuwe fietspad en de toegangsweg. Ter plaatse van het Sylsterrak is ca. 600 meter natuurvriendelijke vooroever gerealiseerd. Dit is het eerste onderdeel van de recreatieve groene landschappelijke inpassing die om de Energiecampus wordt aangelegd.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren?

Op de toekomstige toegangsweg is net gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. Tegelijkertijd worden er twee proefbelastingen aangebracht op de ‘bult’ waar toekomstige bebouwing is voorgenomen, waaronder het Energie Kenniscentrum. Deze werkzaamheden zullen de komende weken nog in beslag nemen. De proefbelasting simuleert het gewicht van de toekomstige gebouwen. In de proefbelasting zijn zakbakens aangebracht die de komende 4 maanden periodiek worden gemeten om de ontstane (verschil-)zettingen inzichtelijk te krijgen. Deze onderzoeksgegevens zijn nodig om de fundering van de bouwwerken definitief te kunnen bepalen. Tot slot worden er op het terrein sloten gegraven zodat we een goede waterafvoer kunnen waarborgen.

De voorbelasting op de toegangsweg zal ongeveer een half jaar blijven liggen voordat gestart kan worden met de aanleg van de weg. Naast het bruggetje, de huidige toegang tot het gebied, zal de nieuwe toegangsweg komen. Dit wordt gerealiseerd met een damconstructie, met daarin een doorvaarbare ‘duiker’, als onderdeel van de sloepenroute Leeuwarden – Ritsumasyl/Marsum. Nog deze maand wordt aangevangen met de werkzaamheden om ook daar de voorbelasting aan te brengen.

Veiligheid en bereikbaarheid

In verband met de veiligheid zijn beide bouwlocaties afgezet. De fietspaden ter plaatse zijn wel gewoon bereikbaar. Parkeren bij de Skinkeskâns is aangepast maar is nog wel mogelijk; hiervoor zijn verkeersmaatregelen getroffen. De honden loslooproute om de Skinkeskâns is afgesloten. Maar u kunt nog wel ter plaatse links om de Skinkeskâns lopen met uw hond. Dit alles kan voor enige overlast zorgen ter plaatse van het bruggetje over het Sylsterrak / Bisschopsrak. Uiteraard zullen we dit tot een minimum beperken.

Meer informatie

Voor eventuele vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Koninklijke Oosterhof Holman, Hendrik Lootsma: 06-29591527.