“Het is absoluut een unieke opdracht een gebouw te construeren dat het gedrag van stortmateriaal moet volgen”, aldus Arnold Kleinjan, senior adviseur geotechniek bij Sweco. De bouw van het Energie Kenniscentrum (EKL) op de voormalige vuilstort Schenkenschans is inmiddels in volle gang, maar voordat het startsein werd gegeven stapte Arnold aan boord. Hij heeft in opdracht van EKL de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld om op de afvalberging aan de rand van Leeuwarden te kunnen bouwen. Hierbij werkte hij nauw samen met Erik Groenendal van Ohpen Ingenieurs.

“Met grond werken betekent dat je altijd rekening moet houden met marges. Bij een afvalberging komt daar nog een extra component bij: je kunt geen grondonderzoek uitvoeren, maar moet wel de vertaalslag weten te maken naar een aantal wetmatigheden. Dit maakte het project voor mij als technicus interessant”, aldus de adviseur. Arnold heeft gefaseerd de haalbaarheid van bouwen op de Schenkenschans in kaart gebracht: met een haalbaarheidsonderzoek, een nadere analyse naar onder meer de mogelijke verzakking en met het aanbrengen en monitoren van een proefbelasting.

Vervorming grootste uitdaging

Het grootste vraagstuk bij de Schenkenschans was de mogelijke vervorming van de afvalberg. Omdat Sweco eerder een funderingspilot heeft uitgevoerd op de Bavelse Berg aan de rand van Breda, is hetzelfde principe in Leeuwarden toegepast. “We hebben het gewicht van het gebouw gesimuleerd en geregistreerd hoe de afvalgrond hierop reageerde”, vertelt Arnold. Gelukkig ‘werkte’ de grond minder dan in eerste instantie werd gedacht. Dit scheelde ook bij de uiteindelijke bouw van het kenniscentrum: het terrein was immers al voorbelast.

Vertaalslag naar begrijpelijke taal

Het haalbaarheidsonderzoek en de nadere analyse heeft de adviseur in samenwerking met en in opdracht van Ohpen Ingenieurs uitgevoerd. Omdat het vergunningentraject voor dit unieke project ook anders dan normaal was, heeft project- en ontwerpleider Erik Groenendal van Ohpen hiervoor met name de procesbewaking op zich genomen. “Erik heeft hierin voornamelijk als intermediair tussen alle betrokken partijen opgetreden”, aldus Arnold. “Hij was de spil tussen enerzijds de technische inhoud en anderzijds de wensen en eisen van betrokkenen. Deze rol heeft hij goed ingevuld. Bovendien vond ik het erg leuk om op deze manier een langdurige samenwerking aan te gaan.”

Advies over belasting en vervorming

Uiteindelijk heeft Sweco een advies uitgebracht over de maximaal toelaatbare belasting, en met welke vervorming en vervormingsverschillen rekening gehouden moet worden. Dit advies heeft Friso Bouwgroep vervolgens als uitgangspunt voor de daadwerkelijke bouw van het kenniscentrum gebruikt.