Sinds 1987 is het 20 hectare grote terrein naast de voormalige vuilstort Schenkenschans in Leeuwarden in handen van Koninklijke Oosterhof Holman (KOH). Jarenlang werd er niets mee gedaan, totdat algemeen directeur Harm Beerda in 2007 op een maandagochtend aan de tafel in zijn kantoor ging zitten met een leeg vel papier. Met het gebied in zijn achterhoofd, tekende hij de eerste ideeën op voor een groot park waar alle facetten van KOH een plek vonden. Hierin nam hij de Schenkenschans mee, wat eigendom is van provinsje Fryslân.

Duurzame toekomstvisie

Hij zag transport over water voor zich, en biovergisting door middel van bermvegetatie. Met daaraan gekoppeld duurzame asfaltproductie, passend bij de destijds beginnende duurzaamheidsambities van de overheid. Maar vooral passend bij de duurzame toekomstvisie van KOH. De toenemende kennis van KOH met het bouwen van biovergisters, de impuls voor de noordelijke infrastructuur door de vrijgekomen gelden uit het Regio Specifiek Pakket (RSP) en het vervuilende imago van asfalt zetten Harm al langere tijd aan het denken.

‘Lief klein groen asfaltcentraletje’

Met zijn uitgewerkte schetsen toog hij naar de gemeente Leeuwarden, waar zijn ideeën meteen werden omarmd door Harmen de Haas, directeur stadsontwikkeling. Harm ervoer het gesprek als hartverwarmend. De latere contacten met wethouder Henk Deinum en burgemeester Ferd Crone versterkten dit gevoel. Harm betrok ook meteen Douwe Faber van Ekwadraat bij de plannen, destijds een jonge energieke hond waar Oosterhof Holman veel zaken mee deed. Samen werkten ze het Energiecampus concept verder uit. Begin 2008 presenteerde Harm de plannen aan het grote publiek, waarbij hij de duurzame asfaltcentrale liefkozend als een ‘lief klein groen asfaltcentraletje’ introduceerde. Maar het mocht niet baten: vooral de asfaltcentrale leidde tot veel discussie en vond geen steun. Hij besloot het te laten rusten. Totdat hij zijn ideeën in 2014 toch weer uit het stof haalde door het groeiende maatschappelijke besef dat verduurzaming pure noodzaak is. Hij liet de plannen voor een duurzame asfaltcentrale varen, zette vol in op het duurzame campusconcept en vond nu wel steun.

Cobouw

Bestemmingsplan goedgekeurd

In 2016 vond de Energiecampus Leeuwarden overeenstemming met alle betrokken partijen. Het bestemmingsplan werd goedgekeurd. Een enorme overwinning voor Harm, maar ook voor Douwe Faber, de gemeente Leeuwarden en projectleider Christiaan Dirksen van KOH. Ook het intrekken van de Raad van State procedure van buurtschap Ritsumasyl tegen de bouw van de biovergister was een echte mijpaal: het toonde aan dat je door samen te praten over oplossingen – passend bij de mienskip gedachte van gemeente Leeuwarden – tot goede overeenstemming kunt komen. Niets stond de doorontwikkeling nog in de weg. Een memorabel moment voor alle mensen die samen met Harm hard hebben gewerkt aan het laten slagen van de Energiecampus. Het werd gevierd met een officiële starthandeling in april 2018, met alle betrokken partijen. Een waar hoogtepunt.

Volharden en pionieren

Door te volharden, te pionieren en de juiste partijen bij elkaar te brengen, krijgt de Energiecampus Leeuwarden vandaag de dag steeds meer vorm. Met als markant ijkpunt het Energie Kenniscentrum op de voormalige vuilstort Schenkenschans; een duurzaam, lichtgewicht gebouw dat straks de ontmoetingsplek wordt voor partijen die samen willen werken aan verduurzaming. Harm ziet de toekomst optimistisch tegemoet. De Energiecampus Leeuwarden is geen idee meer, maar werkelijkheid. En straks de plek waar samen wordt gewerkt aan het concretiseren van de energietransitie. Samen dromen, denken, durven én doen!