Sinds de starthandeling op 25 april prijken er bij het terrein van de Energiecampus grote borden met daarop de tekst ‘Energiecampus Leeuwarden zoekt vrienden’. We vonden dit als initiatiefnemers een mooi moment om kenbaar te maken dat bedrijven en instellingen uit de regio met duurzame bedrijfsactiviteiten zich kunnen melden bij interesse in een kavel. De daadwerkelijke kavelverkoop start in 2019, maar het is nu al mogelijk om informatie in te winnen over de mogelijkheden.

Variabele kavels

We bieden variabele kavels aan op het bedrijventerrein, met een totale oppervlakte van 20 hectare. Enkele kavels zijn gelegen aan het van Harinxmakanaal en worden voorzien van een aanlegkade. Op twee unieke plekken hebben we nog een horecakavel en kantoorkavel. De algemene eisen? U draagt bij aan behoud van de identiteit van de Energiecampus, en geeft dit mede vorm middels uw passende bedrijvigheid.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden? Bel dan naar 0594-280123 en vraag naar Christiaan Dirksen of Aletta Zwart.