Ondernemen in Leeuwarden

Energie is al jaren een belangrijk onderwerp voor de gemeente Leeuwarden. Toen initiatiefnemers Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat met een droom kwamen om een Energiecampus te ontwikkelen, heeft ook gemeente Leeuwarden vol haar schouders onder dit project gezet. Een intensieve samenwerkingsperiode volgde.

Zo heeft de gemeente gefaciliteerd in het vergunningentraject, inzicht gegeven in subsidiemogelijkheden en gezorgd voor alle vormen van verbinding. Verbinding met en tussen mensen, bedrijven en kennisinstellingen. Als gemeente Leeuwarden zijn we blij om met initiatiefnemers vernieuwende projecten te realiseren.
Samen. Met elkaar.

Ook ondernemen in Leeuwarden?

Initiatiefnemers en adviseurs