Over ECL

Ontwikkelaar

Sinds 1987 is het 20 hectare grote terrein naast de voormalige vuilstort Schenkenschans in Leeuwarden in handen van Koninklijke Oosterhof Holman (KOH). Jarenlang werd er niets mee gedaan, totdat algemeen directeur Harm Beerda in 2007 op een maandagochtend aan de tafel in zijn kantoor ging zitten met een leeg vel papier. Met het gebied in zijn achterhoofd, tekende hij de eerste ideeën op voor een groot park waar alle facetten van KOH een plek vonden. Hierin nam hij de Schenkenschans mee, wat eigendom is van provinsje Fryslân.

Adviseurs

Ekwadraat begeleidt bedrijven en overheden in de energietransitie. Ekwadraat haar doel is om de energietransitie te versnellen door het bieden van een integrale aanpak op het gebied van energiebesparing, zonne-energie, geothermie, vergisting, biomassa, warmtetransitie en de circulaire economie. Als mede-initiatiefnemer van de Energiecampus en opdrachtgever van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden geeft Ekwadraat invulling aan haar ambitie. Het hoofdkantoor vestigen op de Energiecampus is een logische keuze.

Initiatiefnemers en adviseurs