Adviseurs

Integrale aanpak versnellen energietransitie

Ekwadraat begeleidt bedrijven en overheden in de energietransitie. Ekwadraat haar doel is om de energietransitie te versnellen door het bieden van een integrale aanpak op het gebied van energiebesparing, zonne-energie, geothermie, vergisting, biomassa, warmtetransitie en de circulaire economie. Als mede-initiatiefnemer van de Energiecampus en opdrachtgever van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden geeft Ekwadraat invulling aan haar ambitie. Het hoofdkantoor vestigen op de Energiecampus is een logische keuze.

Boven het maaiveld uitsteken

Op het gebied van energietransitie en duurzame energieproducten willen we uitgroeien tot een toonaangevende organisatie. We willen ons meer profileren bij grote multinationals in binnen- en buitenland. Young professionals staan voor de keuze of ze in het noorden blijven werken en bij welk bedrijf ze gaan werken. We willen deze jonge talenten aantrekken: techneuten, financials, economen, etc. Daarnaast willen we dat mensen zich bewust worden van (hun) energie(gebruik). Om die reden wil Ekwadraat haar kenniscentrum vestigen op de voormalige stortplaats. Op een plek waar innovatie in praktijk wordt gebracht, waar onderzoek gecombineerd wordt met pilotprojecten en waar verbindingen worden gelegd met Europese netwerken. Een plek waar men kan zien wat de mogelijkheden zijn, een plek waar het bruist en die (letterlijk) boven het maaiveld uitsteekt. Een plek waar burgers zich met plezier laten voorlichten, waar gerecreëerd wordt, waar (jong) talent graag wil werken. Een plek met allure, een locatie waar je geweest wilt zijn.

Energiecampus verbindt

We zien in de Energiecampus de belangrijke verbinding van Leeuwarden met Dairy Campus en Wetsus. Op en aan de voet van de Schenkenschans komt een regelluwe zone waar nieuwe ontwikkelingen op praktijkschaal gedemonstreerd worden. Monitoring van nieuwe ontwikkelingen vindt plaats vanuit het kenniscentrum. We experimenteren met nieuwe technologieën (zoals urban windmolens) maar er is ook ruimte voor demonstratie van oude technologieën.

Bouwen aan duurzaamheid

We bouwen niet alleen aan een nieuw kenniscentrum, maar aan een voorbeeld van duurzaamheid op en rond de Schans: een community rondom duurzame kennis, bedrijfsleven en experiment. Het lijkt ons fantastisch dat je mensen kunt laten proeven en voelen wat er gebeurt en wat de energietransitie al teweeg heeft gebracht in deze stad.

Initiatiefnemers en adviseurs