Vorige week hebben de kranen van Koninklijke Oosterhof Holman hun voorbereidende grondwerkzaamheden op de toekomstige Energiecampus Leeuwarden afgerond. Sinds begin oktober hebben we hard gewerkt aan de grondwerkzaamheden en het aanbrengen van de voorbelastingen voor de toekomstige infrastructuur. Ook zijn er op het terrein sloten gegraven, zodat we een goede waterafvoer kunnen waarborgen. Alle geleverde materialen zijn afkomstig van de oude N31, die we op de Energiecampus circulair hergebruiken. De oude provinciale weg is nu verwerkt in de funderingsconstructie van de nieuwe wegen en fietspaden.

Ook is op de toekomstige toegangsweg een voorbelasting aangebracht van deels circulaire materialen. De zettingsperiode zal circa zes tot negen maanden in beslag nemen, waarna een start met de aanleg van de wegen zou kunnen plaatsvinden.

Eerste contouren zichtbaar

De eerste contouren van de toekomstige recreatieve groene landschappelijke inpassing om de Energiecampus zijn nu al zichtbaar. Dit betreft de strook langs de nieuwe N31 en het Sylsterrak, waarin het toekomstige nieuwe fietspadtracé zichtbaar wordt. Daarnaast is ter plaatse van het Sylsterrak zo’n 600 meter natuurvriendelijke vooroever gerealiseerd. In het Sylsterrak/Bisschopsrak is naast de huidige brug een gronddam aangebracht. Hier komt de nieuwe toegangsweg naar de Energiecampus te liggen. Daarin wordt nog een duiker aangebracht, geschikt voor een sloepenonderdoorgang.

Op de bult

De twee proefbelastingen op de voormalige stortplaats Skinkeskâns worden nog regelmatig ingemeten. Op de bult zijn onder andere twee toekomstige bebouwinglocaties voorgenomen, waaronder het Energie Kenniscentrum. De proefbelasting is aangebracht om de toekomstige te verwachten (verschil-)zettingen inzichtelijk te krijgen. Door de aangebrachte zakbakens op regelmatige wijze in te meten ten opzichte van hun originele hoogte, worden de zettingen gemeten. De onderzoeksgegevens die hiermee verzameld worden, zijn nodig om de fundering van de bouwwerken definitief te kunnen bepalen.

Veiligheid en bereikbaarheid

In verband met de veiligheid zijn beide bouwlocaties afgezet. De huidige fietspaden ter plaatse zijn wel gewoon bereikbaar. Parkeren bij de Skinkeskâns is aangepast maar nog wel mogelijk; hiervoor zijn verkeersmaatregelen getroffen. Dit kan voor enige overlast zorgen ter plaatse van het bruggetje over het Sylsterrak/Bisschopsrak. Uiteraard zullen we dit tot een minimum beperken. De honden loslooproute om de Skinkeskâns heen is afgesloten. U kunt nog wel de andere kant om lopen met uw hond, langs het Bisschopsrak richting het van Harinxmakanaal.

Meer informatie

Voor eventuele vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Koninklijke Oosterhof Holman Hendrik Lootsma: 06-29591527.